• ស្លៀកពាក់បែបណាទេីបឃេីញរាងស្អាត?

   

   

  ធ្លាប់​​​មាន​​​អារម្មណ៍​​​ពេល​​​ខ្លះ​​​ពិបាក​​​រេីស​​​ខោអាវ​​​មក​​​ស្លៀក​​​ពាក់​​​ឲ្យ​​​សម​​​នឹង​​​រាងកាយ​​​អត់ការ​​​ពិត​​​ទៅ ទោះ​​​ជា​​​អ្នក​​​មាន​​​រាង​​​បែប​​​ណា​​​ក៏​​​ដោយ ក៏​​​អ្នក​​​នៅ​​​តែ​​​អាច​​​រក​​​សំលៀក​​​បំពាក់​​​ណាមួយ​​​សមនឹង​​​រាង​​​អ្នក​​​បាន​​​ដែរ។ និយាយ​​​រួម​​​គឺ​​​​​គេ​​​មាន​​​ក្បួន​​​ស្លៀក​​​ពាក់។ ព្រឹក​​​នេះ nob70 សូម​​​បង្ហាញ​​​ពីវិធី​​​ស្លៀក​​​ពាក់​​​យ៉ាង​​​ម៉េច​​​ទេីប​​​ចេញ​​​រាង​​​ស្អាត ហេីយ​​​សម​​​នឹង​​​ឈុត​​​ខោអាវ​​​ដែល​​​អ្នក​​​មាន។ ចង់​​​ដឹង​​​ស្លៀក​​​ពាក់​​​របៀប​​​ណា សូម​​​តាម​​​ដាន​​ទាំង​​​អស់​​​គ្នា!!!

   

  db4cea341b9f721b98dada099a21830c

  aebda26061242cf5eee664b33a86694a

   

  ដោយ៖ RagGo